مرکز نوآوری فناوری اطلاعات و ارتباطات
زمان‌بندی ارائه سخنرانی‌ها
ردیف نام سخنران عنوان سخنرانی زمان سخنرانی فایل ارائه
لینک فیلم
۱ دکتر سید مهدی بهشتی

Big Data and Analytics

۱۳۹۴/۴/۱۳ ساعت ۱۱:۰۰ تا ۱۳:۰۰ movies_icon_32
۲ دکتر جواد ابراهیمی بروجنی «هم‌ریختی گراف‌ها» و«نظریه‌ ماتروید» ۱۳۹۴/۴/۳۱ ساعت ۱۴:۰۰ تا ۱۵:۰۰ movies_icon_32
۳ دکتر‍ محمد مهدی جهانبخت توسعه صنعت دانش محور در کشورهای در حال توسعه ۱۳۹۴/۵/۵ ساعت ۱۰:۳۰ تا ۱۲:۰۰ movies_icon_32
۴ دکتر یوسف بالاخانپور روش‌های عملی مدیریت پروژه و تشکیل دفتر مدیریت پروژه ۱۳۹۴/۵/۱۲ ساعت ۱۴:۰۰ تا ۱۷:۰۰ movies_icon_32
۵ دکتر سجاد اصغری اسفدن

بازشناسی پیوسته‌ احساسات با استفاده از حالات صورت و امواج
EEG

۱۳۹۴/۶/۹ ساعت ۱۴:۰۰ تا ۱۶:۰۰ movies_icon_32
۶ دکترعیسی زارع پور «شبکه‌های حسگر بی‌سیم در ابعاد نانو» ۱۳۹۴/۶/۱۶ ساعت ۱۴:۰۰ تا ۱۶:۰۰ movies_icon_32
۷ دکتر سعیده پارسایی فرد مدیریت منابع در شبکه‌های نرم‌افزاری بی‌سیم ۱۳۹۴/۶/۲۴ ساعت ۱۰:۳۰ تا ۱۲:۳۰ movies_icon_32
۸ دکتر حسین صراف زاده

The Internet of Things and Applications

۱۳۹۴/۸/۱۷ ساعت ۱۶:۳۰ تا ۱۸:۰۰   movies_icon_32
۹ دکتر مهدی آشعبانی

توسعه نسل آینده کنترل کننده‌ها برای شبکه‌های برق هوشمند

۱۳۹۴/۹/۲۹ ساعت ۱۶:۳۰ تا ۱۸:۰۰
۱۰ دکتر حمیدرضا مطهری‌نژاد

فرای مسابقه جپردی: مسابقه ایجاد دستیارهای شخصی ادراک گر

۱۳۹۴/۱۰/۱ ساعت ۱۳:۰۰ تا ۱۵:۰۰ movies_icon_32
۱۱ دکتر رضا فریور

«On Clouds, Big Data and Overcoming the Challenge of Data Locality Using Approximate Computations»

۱۳۹۴/۱۰/۱۲ ساعت ۱۴:۰۰ تا ۱۶:۰۰ movies_icon_32
۱۲ دکتر محمد موسوی

«روش‌‌های شبیه‌سازی در تصمیم‌‌گیری برای سیستم‌های بزرگ‌مقیاس»

۱۳۹۴/۱۰/۱۳ ساعت ۱۴:۰۰ تا ۱۶:۰۰ movies_icon_32
۱۴ دکتر الهام کاشفی

«Computing with Encrypted Data»

۱۳۹۴/۱۰/۱۵ ساعت ۱۴:۰۰ تا ۱۵:۰۰ movies_icon_32
۱۵ دکتر حجت‌الله یگانه

«معیارهای سنجش کیفیت تصاویر و ویدئو، پیشرفت‌ها و چالش‌های روبرو»

۱۳۹۴/۱۲/۱۰ ساعت ۱۵:۰۰ تا ۱۶:۰۰ movies_icon_32
۱۶ دکتر محسن علی‌مومنی

«آینده چالش‌های امنیتی در سرویس‌های برخط»

۱۳۹۵/۱/۲۲ ساعت ۱۴:۰۰ تا ۱۵:۰۰  movies_icon_32
۱۷ دکتر پویان جمشیدی «روش هوشمند خودیادگیر برای مدیریت مقیاس پذیری سیستمهای نرم افزاری مبتنی بر رایانش ابری» ۱۳۹۵/۱/۲۴ ساعت ۱۴:۰۰ تا ۱۵:۰۰ movies_icon_32
۱۸ دکتر پان هوی «Mobile Augmented Reality» ۱۳۹۵/۲/۱۲ ساعت ۱۰:۳۰ تا ۱۱:۰۰
۱۹ دکتر امیلیانو دوکریستوفارو «Measuring and Detecting Like Farms» ۱۳۹۵/۲/۱۲ ساعت ۱۱:۱۵ تا ۱۲:۰۰
۲۰ دکتر علی قدسی «Nonnegative Matrix Factorization via Rank-One Downdate and its Application in Sum-Product Networks» ۱۳۹۵/۲/۱۴ ساعت ۱۵:۰۰ تا ۱۶:۰۰
۲۱ دکتر محمدرضا صلواتی پور «Ultimate Clustering Algorithm for K-Means» ۱۳۹۵/۲/۱۹ ساعت ۱۴:۰۰ تا ۱۵:۰۰ movies_icon_32
۲۲ دکتر محمد ارجمند «Increasing Access Bandwidth of Resistive Memories in Multi-Core Systems» ۱۳۹۵/۲/۲۶ ساعت ۱۴:۰۰ تا ۱۵:۰۰ movies_icon_32
۲۳ دکتر مهدی اسلامی‌مهر «Finding Concurrency Bugs» ۱۳۹۵/۳/۹ ساعت ۱۴:۰۰ تا ۱۵:۰۰ movies_icon_32
۲۴ دکتر علیرضا قاسمی «کاربرد الگوریتم‌های بازسازی سازگار در بینایی کامپیوتری و تصویربرداری سه‌بعدی» ۱۳۹۵/۳/۲۲ ساعت ۱۴:۰۰ تا ۱۵:۰۰
۲۴ دکتر رضا آذردرخش «پیاده‌سازی رمزنگاری با منحنی‌های بیضوی و پساکوانتومی در سامانه نهفته» ۱۳۹۵/۳/۳۰ ساعت ۱۴:۰۰ تا ۱۵:۳۰
۲۵ دکتر مسعود هاشم پور «Under Hood of Digital Circuit Simulation, Concepts, and Implementation» ۱۳۹۵/۵/۱۲ ساعت ۱۰:۰۰ تا ۱۱:۰۰
۲۶ دکتر امیر حسین پی‌براه

«An Introduction to Data Intensive Computing Platforms»

۱۳۹۵/۵/۱۹ ساعت ۹:۰۰ تا  ۱۲:۰۰۱۳۹۵/۵/۱۹ ساعت ۱۴:۰۰ تا  ۱۷:۰۰     —
۲۷ دکتر هادی همتی «Software Test Automation Using Data Analytics» ۱۳۹۵/۶/۹ ساعت ۱۰:۰۰ تا ۱۱:۰۰     —
۲۸ دکتر محمدتقی حاجی آقایی «Algorithm Design with Knowledge: Secretaries and Prophets» ۱۳۹۵/۷/۷ ساعت ۱۱:۰۰ تا ۱۲:۱۵
۲۹ دکتر مهدی طهوری «Computing Systems and Architectures: Past, Present, and Future» ۱۳۹۵/۷/۷ ساعت ۱۴:۰۰ تا ۱۵:۱۵
۲۹ دکتر راضیه نخبه زعیم «Automated Generation of Oracles for Testing User-Interaction Features of Mobile Apps» ۱۳۹۵/۱۰/۱۴ ساعت ۱۰:۰۰ تا ۱۱:۰۰
© مرکز نوآوری فناوری اطلاعات و ارتباطات پژوهشکده AICT دانشگاه صنعتی شریف - ۱۳۹۳