مرکز نوآوری فناوری اطلاعات و ارتباطات
اهداف و ارزش‌ها

 

اهداف بنیادی

هدف بنیادی شرکت ایجاد زیرساخت‌های مستقل فناوری اطلاعات با کیفیتی قابل ‌رقابت در بازارهای بین‌المللی است.

در سال‌های اخیر وجود تحریم‌های اعمال ‌شده بر کشور، موجب شده تا شرکت‌های داخل کشور نتوانند آنچنان که شایسته است همزمان با پیشرفت این فناوری در دنیا توسعه اهداف خود را دنبال کنند. لذا در صورتی‌که بتوان بستر مناسب جهت استفاده از نیروها و ایده‌های جوان را داخل کشور فراهم نمود، مطمئناً استقلال کشور در این حوزه تسهیل خواهد شد.

 

اهداف کیفی

 • استقلال کشور در حوزه بسترهای فناوری اطلاعات
 • توسعه و ترویج استفاده از نرم‌افزارهای آزاد / متن‌باز
 • تسهیل مهاجرت کشور به بستر‌های آزاد / متن‌باز
 • تحقیق و توسعه همزمان با تولید و پشتیبانی
 • بهره‌گیری از نیروهای متخصص
 • ایجاد امنیت در زیرساخت‌های نرم‌افزاری فناوری اطلاعات کشور
 • مشارکت در تولید نرم‌افزارهای آزاد/متن‌باز و خارج شدن از وضعیت استفاده‌ کننده صرف
 • استفاده از راه‌حل‌های آزاد / متن‌باز و همکاری در اجرای پروژه‌های آزاد / متن‌باز
 • توسعه زیرساخت بومی و امن فناوری اطلاعات، امنیت داده
 • استفاده از بستر نرم‌افزارهای آزاد / متن‌باز جهت خودکفایی و پیشرفت صنعت داخلی و جلوگیری از خروج ارز
 • ایجاد بستر مناسب جهت مشارکت نیروی‌های مستعد و جوان دانشگاهی در حوزه فناوری اطلاعات

 

اهداف اقتصادی

 • ایجاد نمونه موفق شرکتی مبتنی بر روش‌تجاری متن‌باز
 • فعالیت به‌ عنوان پل ارتباطی بین جامعه ‌کاربری و بازار
 • ارائه برنامه مشخص برای مهاجرت سازمان‌ها و شرکت‌ها به رایانش ابری
 • کسب بیش از ۳۰٪ سهم بازار خدمات توسعه زیرساخت‌های رایانش ابری در کشور

 

ارزش‌های بنیادی

در راستای حرکت به ‌سوی اهداف بنیادی اعتقاد به ارزش‌های حرفه‌ای از اهداف مهم شرکت محسوب می‌شود. شخصیت و هویت سازمان و کارکنان شرکت پیشرو‌ هر روز با قوت بیشتری بر اساس این ارزش‌ها شکل‌ خواهد گرفت. این ارزش‌ها بر پایه ارزش‌های اعتقادی جامعه استوار بوده و برخاسته از اعتقاد و باور عمیق مدیران شركت به آن‌هاست. این ارزش‌ها كه قویاً بر سیاست‌ها، تصمیمات و رفتار مدیران و كاركنان شركت تأثیر خواهند داشت، ارزش‌های بنیادی شركت بوده و عبارتند از «تلاش، آفرینش، بالندگی».

«تلاش» ارزشی اصیل و بنیادین است که شالوده شرکت بر آن استوار بوده و بدون آن اهداف بنیادی تحقق نخواهد یافت. اعتقاد بر این است که دستیابی به پیشرفت و توسعه در نتیجه تلاش حاصل خواهد شد.

«آفرینش» ارزش بنیادی و اصیل دیگری است که عمیقاً به آن بها داده‌ایم و پایه‌های شرکت بر آن استوار است. اعتقاد بر این است که خلق ایده‌ها، راه‌حل‌ها و روش‌ها در محصولات و فناوری‌های نوین با تکیه بر تفکر، نوآوری و ابتکار حاصل می‌شود. این ارزش، استعدادهای بالقوه افراد را به عرصه عمل کشانده و موجب رشد و تعالی حرفه‌ای و انسانی آنان می‌شود.

«بالندگی» حاصل رشد و اعتلای مستمر توان‌ها و دستاوردها، و سرزندگی و شادابی حاصل از آن است. تلاش و آفرینش سازمان‌یافته و هدفمند، بالندگی ایجاد خواهد کرد. افراد، گروها و سازمان‌های بالنده، سرزنده و شاداب، هر روز نیرومندتر و با انگیزه‌تر از روز قبل پیش رفته و به زندگی اجتماعی خود و دیگران ارزش نهاده و سطح کیفی آن را ارتقا می‌دهند.

© مرکز نوآوری فناوری اطلاعات و ارتباطات پژوهشکده AICT دانشگاه صنعتی شریف - ۱۳۹۳