مرکز نوآوری فناوری اطلاعات و ارتباطات
چشم‌انداز

 

میزان رشد صنعت فناوری اطلاعات در کشور رو به رشد و میزان تأثیر آن به‌ صورت مستمر رو به افزایش است، در این میان با توجه به محدودیت‌ها و فاصله فعلی فناوری روز جهان و کشور، باور شرکت بر این است که با استفاده از نیروی انسانی مستعد داخلی می‌توان این فاصله را جبران و با تکیه‌ بر دانش و تخصص داخلی امکان پیشرفت کشور را فراهم نمود.

 

 

 

کلیدهای موفقیت

  • حرکت بر روی لبه فناوری
  • وجود گروه کارآمد، متشکل از کارشناسان و توسعه‌دهندگان نرم‌افزار
  • پشتیبانی خدمات و محصولات در بالاترین سطح کیفیت
  • استفاده از متخصصین کارآمد و مسلط به زیرساخت
  • تهیه برنامه‌ریزی منظم و هدفمند جهت تولید، توسعه و مشاوره درزمینه‌ی نرم‌افزارهای بومی/متن‌باز
  • آشنایی با نیازمندی‌های بخش خصوصی/دولتی
© مرکز نوآوری فناوری اطلاعات و ارتباطات پژوهشکده AICT دانشگاه صنعتی شریف - ۱۳۹۳