مرکز نوآوری فناوری اطلاعات و ارتباطات
محصول RapidStore

کارگزارهای مختلفی در سازمان‌ها، شرکت‌ها، بیمارستان‌ها و بانک‌ها برای اهداف متفاوت مورد استفاده قرار می‌گیرند. در گذر زمان و با افزایش حجم و نیاز به پردازش بیشتر داده، نیاز به ارتقای گنجایش و کارایی زیرسامانه‌های ذخیره‌سازی به وجود می‌آید. با وجود تحریم‌های موجود در زمینه خرید تجهیزات پرسرعت و هوشمند ذخیره‌سازی داده، سازمان‌ها و شرکت‌های ایرانی نمی‌توانند به صورت مستقیم این محصولات را خریداری کنند. در صورت خریداری از واسطه‌ها نیز، هزینه پرداخت شده بسیار بیشتر خواهد بود. دیسک‌های حالت جامد ویژگی‌های بسیار مناسبی برای افزایش كارایی بسیاری از بارهای پردازشی دارند. با استفاده از سامانه‌های رده‌بندی یا حافظه نهان می‌توان از دیسک‌های حالت جامد برای تسریع زیرسامانه‌های ذخیره‌سازی بدون پرداخت هزینه‌ مهاجرت کامل به دیسک‌های حالت جامد در بسیاری از بارهای داده‌ای استفاده نمود. سامانه بهینه‌ساز خودکار هوشمند، با شناسایی الگوهای دسترسی داده، در مورد پیکربندی سخت‌افزاری مورد نیاز، اطلاعات حیاتی را در اختیار طراحان قرار می‌دهد. پس از انجام پیکربندی، فرآیند مهاجرت داده آغاز شده و داده‌ها بر اساس الگوی دسترسی به دیسک‌های مناسب تشخیص داده شده منتقل می‌شوند.

برخی از ویژگی‌های محصول RapidStore در زیر لیست شده‌اند:

  • امکان تعریف آرایه‌های مختلف دیسک
  • قرارگیری داده‌های حساس از نظر کارایی در رده‌هایی با کارایی بهتر
  • استفاده از رده‌هایی شامل دیسک‌های حالت جامد برای نگهداری داده با دسترسی تصادفی
  • مهاجرت خودکار داده‌ها بین رده‌ها، برای انطباق با تغییرات در بارهای کاری
  • امکان تهیه گزارش از کارایی رده‌های مختلف برای تصمیم‌گیری در مورد تغییرات در پیکربندی سخت‌افزار

 

  • کاتالوگ

محصول RapidStore که یک سامانه جامع توامان سخت افزاری/نرم افزاری می باشد، دارای ویژگی های متعددی می باشد که مشخصه های اصلی آن به همراه جزئیات کاملی از مزایای این محصول در قالب کاتالوگ تهیه شده که در ادامه قابل دریافت می باشد. [دریافت کاتالوگ]

 

پس از بررسی و مطالعه بازار، چهار زیرمحصول ویژه برای بازار پیشنهاد شد:

  • محصول HyperVisor RapidStore: امروزه بستر مجازی‌سازی به ‌طور عمده در مراکز داده مورد استفاده قرار می‌گیرد. استفاده از راهبردهای افزایش کارایی ذخیره‌سازی داده در بسترهای مجازی‌سازی (Hypervisor) بازار بسیار بزرگی را شامل خواهد شد. نمونه‌ای از محصولات ذخیره‌سازی تجاری، بستر VMWare، Xen، Proxmux و KVM/Qemu است.
  • محصول FTP RapidStore: كارگزارهای ذخیره‌سازی فایل (FTP Server) برای کاربردهای ارائه فایل مورد بهره‌برداری بسیار قرار می‌گیرند. این كارگزارها به دلیل دسترسی فراوان به فایل‌ها، گلوگاه ارائه فایل و دسترسی به دیسک هستند. با استفاده از نسخه بهینه ‌شده RapidStore برای کاربرد FTP، می‌توان دسترسی به فایل را به مقدار بالایی افزایش داد.
  • محصول Mail RapidStore: استفاده از كارگزار ایمیل برای هر سازمانی مورد نیاز است. با توجه به تعداد زیاد درخواست‌ها به این كارگزارها برای دریافت ایمیل، ارجاعات به دیسک بسیار زیاد است. تسریع در روند دسترسی به داده در دیسک، زمان پاسخ و دسترسی به دیسک را کاهش می‌دهد. بدین منظور محصول بهینه‌شده RapidStore برای كارگزارهای ایمیل، تهیه و فراهم‌ شده است.
  • محصول Database RapidStore: پایگاه‌های داده یکی از مهم‌ترین نرم‌افزارهای مورد استفاده در كارگزارها برای فراهم آوردن کاربردهای فناوری اطلاعات مبتنی بر وب و مبتنی بر سرور/کلاینت هستند. پایگاه‌های داده برای ذخیره‌سازی رکوردها و گزارش‌ها مورد استفاده قرار می‌گیرند. افزایش کارایی ذخیره‌سازی داده منجر به پاسخگویی کمتر و گذردهی بالاتر برای این کاربردها است.

در رویکرد مورد نظر، با استفاده از دیسک‌های حالت جامد و تغییر در هسته سیستم‌عامل می‌توان روند دسترسی به داده را بین دیسک‌های حالت جامد و دیسک‌های سخت تقسیم کرد. هزینه سربار سخت‌افزاری (دیسک حالت جامد) در این رویکرد بسیار ناچیز است.

© مرکز نوآوری فناوری اطلاعات و ارتباطات پژوهشکده AICT دانشگاه صنعتی شریف - ۱۳۹۳