مرکز نوآوری فناوری اطلاعات و ارتباطات
تیم پژوهش

نظر به اهمیت انتشار دستاوردهای علمی داخلی در مراجع درجه اول جهانی، و همچنین نظر به اینکه محصولات فناورانه مبتنی بر تحقیق و ثبت مالکیت معنوی (IP) هستند، شکل‌دهی و هدایت یک تیم پژوهشی قوی با اهداف زیر در دستور کار مرکز نوآوری فناوری اطلاعات و ارتباطات قرار گرفته است:

  • انجام پژوهش‌های سطح اول جهانی و ایجاد سینرژی در راستای افزایش سطح علمی انتشارات اعضای گروه
  • ثبت اختراع (patent) در سطح جهانی
  • ایجاد نوآوری در محصولات فناورانه مرکز نوآوری
  • ارتباط موثر با پژوهشگران سطح اول جهانی در فیلدهای مورد پژوهش تیم

در راستای رسیدن به اهداف تعریف شده فوق، فعالیت‌های زیر در حال انجام است:

  • تشکیل کمیته علمی
  • عضوگیری برای تیم پژوهش از دانشجویان و فارغ‌التحصیلان برجسته داخلی و خارجی
  • مشخص کردن موضوعات پژوهشی در راستای انتشار مقالات سطح اول جهانی
  • مشخص کردن نیازهای پژوهشی تیم‌های توسعه و تولید محصولات فناورانه
  • مشخص کردن اهداف تحقیقاتی برای اعضای تیم
  • ایجاد سازوکاری برای ارتباط با پژوهشگران سطح اول جهانی
© مرکز نوآوری فناوری اطلاعات و ارتباطات پژوهشکده AICT دانشگاه صنعتی شریف - ۱۳۹۳