مرکز نوآوری فناوری اطلاعات و ارتباطات
دعوت به ارائه سخنرانی و کارگاه

مرکز نوآوری فناوری اطلاعات و ارتباطات دانشگاه صنعتی شریف جهت برقراری ارتباط هر چه موثرتر محققان داخلی با پژوهشگران و کارآفرینان برجسته ایرانی خارج از کشور و انتقال تجارب آنها، از سرآمدان این حوزه دعوت به برگزاری سخنرانی و ارائه کارگاه تخصصی با شرایط زیر می‌نماید:

 • متقاضی ارائه سخنرانی یا کارگاه تخصصی می‌بایست هیات علمی یکی از دانشگاه‌های معتبر خارجی، پژوهشگر برجسته و یا کارآفرین مجرب با یکی از حوزه‌های فعالیت زیر باشد:
  • Machine Learning
  • Big Data
  • Cloud Computing
  • Data Storage Systems and OS Support for Mass Storage
  • Reconfigurable Computing
  • Bioinformatics: DNA Sequencing and Microarray Data Analysis
  • Hardware Security and Trust
  • Cryptographic Computation
  • Data Analytics
 • داشتن سابقه پژوهشی یا صنعتی مرتبط در مراکز تحقیقاتی یا شرکت‌های فناوری معتبر امتیازآور است.
 • سخنرانی یا کارگاه‌های آموزشی در دانشگاه صنعتی شریف برگزار شده و از محققان حوزه‌های مرتبط در سایر دانشگاه‌ها نیز دعوت به عمل خواهد آمد.
 • تسهیلات در نظر گرفته شامل پرداخت کمک هزینه سفر تا سقف ۳۰ میلیون ریال است. این مبالغ برای متقاضیانی که در حوزه فعالیت خود در سطح جهانی سناخته شده باشند، تا دو برابر قابل افزایش است.

علاقمندان می‌توانند تقاضای خود را در «سامانه همکاری با متخصصان و دانشمندان برجسته ایرانی» ثبت نمایند.

© مرکز نوآوری فناوری اطلاعات و ارتباطات پژوهشکده AICT دانشگاه صنعتی شریف - ۱۳۹۳