مرکز نوآوری فناوری اطلاعات و ارتباطات
فراخوان دوره فرصت مطالعاتی

مرکز نوآوری فناوری اطلاعات و ارتباطات دانشگاه صنعتی شریف در نظر دارد جهت برقراری ارتباط هر چه موثرتر پژوهشگران داخلی با اساتید صاحبنظر ایرانی خارج از کشور اقدام به برگزاری دوره‌های فرصت مطالعاتی با شرایط زیر نماید:

 • متقاضی می‌بایست جزو هیات علمی یکی از دانشگاه‌های معتبر دنیا با یکی از حوزه‌های فعالیت زیر باشد:
  • Machine Learning
  • Big Data
  • Cloud Computing
  • Data Storage Systems and OS Support for Mass Storage
  • Reconfigurable Computing
  • Bioinformatics: DNA Sequencing and Microarray Data Analysis
  • Hardware Security and Trust
  • Cryptographic Computation
  • Data Analytics
 • داشتن سابقه پژوهشی یا صنعتی مرتبط در مراکز تحقیقاتی یا شرکت‌های فناوری معتبر امتیازآور است.
 • دوره فرصت مطالعاتی تمام وقت بوده و پذیرفته شدگان در پژوهشکده فناوری اطلاعات و ارتباطات پیشرفته دانشگاه صنعتی شریف به فعالیت خواهند پرداخت.
 • طول دوره شش ماه بوده، و امکان تمدید آن تا یک سال نیز وجود دارد.
 • تسهیلات در نظر گرفته شامل پرداخت حقوق ماهانه برابر با حقوق دریافتی اساتید دانشگاه با درجه علمی مشابه در ایران، و پرداخت مبلغ دویست میلیون ریال به عنوان کمک هزینه مسافرت و استقرار می‌باشد.

برای ثبت‌نام به «سامانه همکاری با متخصصان و دانشمندان برجسته ایرانی» مراجعه نمائید.

© مرکز نوآوری فناوری اطلاعات و ارتباطات پژوهشکده AICT دانشگاه صنعتی شریف - ۱۳۹۳