مرکز نوآوری فناوری اطلاعات و ارتباطات
فراخوان جذب پژوهشگر پسادکتری


arm-bon

مرکز نوآوری پژوهشکده فناوری اطلاعات و ارتباطات پیشرفته دانشگاه صنعتی شریف با همکاری بنیاد ملی نحبگان اقدام به جذب پسادکتری از فارغ‌التحصیلان خارج از کشور در حوزه‌های کلی «خدمات ابری و داده‌های حجیم» می‌کند. لیست حوزه‌های تخصصی مورد نظر و شرایط همکاری، در ادامه ذکر شده است.

حوزه‌های تخصصی مورد نظر برای جذب پژوهشگر پسادکتری عبارتند از:

 • Big Data Analytics
 • Social Media and Data Analytics
 • Distributed Computation and Storage
 • Data Storage Systems and OS Support for Mass Storage
 • Reconfigurable Computing
 • Emerging Memory Technologies
 • Bioinformatics and Computational Biology
 • Machine Learning
 • Complex Networks
 • Software Defined Systems and Cloud Computing
 • Internet of Things Systems, Applications and Security
 • Secure and Trusted computing and architecture
 • Hardware security
 • Cryptographic Computation
 • Smart Homes and Smart City
 • Computer Vision
 • Interactive Spaces and Immersive Experience
 • Virtual and Augmented Reality and Brain-Computer Interfaces

شرایط همکاری متقاضیان پسادکتری عبارتند از:

 • متقاضی می‌بایست دارای سابقه پژوهشی قوی در یکی از حوزه‌های تخصصی فوق باشد.
 • متقاضی می‌بایست دانش‌‌آموخته یکی از دانشگاه‌های معتبر خارج از کشور باشد.
 • داشتن سابقه پژوهشی یا صنعتی مرتبط در مراکز تحقیقاتی یا شرکت‌های فناوری معتبر امتیازآور است.
 • حضور تمام‌وقت در دانشگاه صنعتی شریف الزامی است.
 • پذیرفته شدگان زیر نظر اعضای هیات علمی مرکز نوآوری فعالیت خواهند کرد.
 • حقوق در نظر گرفته شده، سالیانه ۴۵ میلیون تومان است.
 • این دوره یک ساله بوده، ولی امکان تمدید آن برای سال دوم نیز وجود دارد.

برای ثبت‌نام به «سامانه همکاری با متخصصان و دانشمندان برجسته ایرانی» مراجعه کرده و در هنگام ثبت‌نام، پایگاه «پژوهشکده فناوری اطلاعات و ارتباطات پیشرفته» را به عنوان میزبان خود انتخاب یا ذکر نمائید.

© مرکز نوآوری فناوری اطلاعات و ارتباطات پژوهشکده AICT دانشگاه صنعتی شریف - ۱۳۹۳