مرکز نوآوری فناوری اطلاعات و ارتباطات
ارتباط با ما

تلفن‌‌: ۷۴-۰۲۱۶۶۱۶۶۶۵۱ داخلی ۱۱۷

نمابر: ۰۲۱۶۶۰۴۷۶۶۲

پست الکترونیک: ictic [at] sharif.edu

آدرس: تهران، خیابان آزادی، بلوار شهید اکبری، کوچه شهید قاسمی،‌کوچه گلستان، پلاک ۳.

© مرکز نوآوری فناوری اطلاعات و ارتباطات پژوهشکده AICT دانشگاه صنعتی شریف - ۱۳۹۳