مرکز نوآوری فناوری اطلاعات و ارتباطات
برگزاری سخنرانی «Approximation Algorithms for Capacitated Multiple Travelling Repairmen» در مرکز نوآوری
۳۰ فروردین ۱۳۹۶

سخنرانی «Approximation Algorithms for Capacitated Multiple Travelling Repairmen» روز سه شنبه  ۱۲ اردیبهشت ماه ۱۳۹۶ از ساعت ۱۰:۰۰ تا ۱۱:۰۰ در سالن خوارزمی، واقع در طبقه چهارم دانشکده مهندسی کامپیوتر دانشگاه صنعتی شریف برگزار می‌شود.

سخنران این برنامه دکتر محمدرضا صلواتی پور دارای PhD از University of Toronto کانادا هستند. ایشان در حال حاضر دانشیار دانشگاه Alberta هستند. پژوهش‌های ایشان موارد زیر را شامل می‌شود.

algorithm designs, in particular, Approximation and Randomized Algorithms and Hardness of Approximation

برای اطلاعات بیشتر در خصوص این برنامه، مشاهده خلاصه سخنرانی و رزومه دکتر محمدرضا صلواتی پور، پوستر زیر را مشاهده نمایید.

 


Dr.salavatipour_poster_960128_low

© مرکز نوآوری فناوری اطلاعات و ارتباطات پژوهشکده AICT دانشگاه صنعتی شریف - ۱۳۹۳