مرکز نوآوری فناوری اطلاعات و ارتباطات
زمان‌بندی سخنرانی‌ها و کارگاه‌ها
۲ شهریور ۱۳۹۳

مرکز نوآوری دانشگاه صنعتی شریف با همکاری بنیاد ملی نخبگان اقدام به برگزاری سخنرانی‌ها و کارگاه‌های تخصصی توسط متخصصان و دانشمندان برجسته ایرانی مقیم خارج از کشور می‌کند. برای اطلاع از برنامه زمان‌بندی سخنرانی‌ها، و همچنین دریافت ارائه‌ها و مشاهده فیلم‌های برنامه‌های برگزار شده اینجا را کلیک کنید.

جدول زمان‌بندی سخنرانی‌ها و کارگاه‌های تخصصی

 

© مرکز نوآوری فناوری اطلاعات و ارتباطات پژوهشکده AICT دانشگاه صنعتی شریف - ۱۳۹۳