مرکز نوآوری فناوری اطلاعات و ارتباطات
همکاری با نخبگان ایرانی خارج از کشور
۱ مرداد ۱۳۹۳

مرکز نوآوری پژوهشکده فناوری اطلاعات و ارتباطات پیشرفته دانشگاه صنعتی شریف با حمایت بنیاد ملی نحبگان اقدام به همکاری با فارغ‌التحصیلان خارج از کشور در حوزه‌ سرویس‌های نوین، خدمات ابری و داده‌های حجیم می‌کند. لیست حوزه‌های تخصصی مورد نظر و شرایط همکاری، در ادامه ذکر شده است.

این همکاری در قالب‌های برگزاری سخنرانی، برگزاری کارگاه تخصصی، جذب پسادکتری، فرصت مطالعاتی، استاد مدعو / معین و حمایت از انجام طرح‌های دانش بنیان در داخل کشور تعریف شده است.  حوزه‌های تخصصی مورد نظر برای همکاری در مزکز نوآوری نیز عبارتند از:

 • Big Data Analytics
 • Social Media and Data Analytics
 • Distributed Computation and Storage
 • Data Storage Systems and OS Support for Mass Storage
 • Reconfigurable Computing
 • Emerging Memory Technologies
 • Bioinformatics and Computational Biology
 • Machine Learning
 • Complex Networks
 • Software Defined Systems and Cloud Computing
 • Internet of Things Systems, Applications and Security
 • Secure and Trusted computing and architecture
 • Hardware security
 • Cryptographic Computation
 • Smart Homes and Smart City
 • Computer Vision
 • Interactive Spaces and Immersive Experience
 • Virtual and Augmented Reality and Brain-Computer Interfaces

شرایط همکاری متقاضیان و تسهیلات در نظر گرفته شده در بروشورهای زیر درج شده‌اند. لطفا برای مشاهده بروشور، بر روی لینک‌های زیر کلیک کنید:

BMNMiniFront
BMNMiniBack

جهت ثبت‌نام به «سامانه همکاری با متخصصان و دانشمندان برجسته ایرانی» مراجعه کرده و در هنگام ثبت‌نام، پایگاه «پژوهشکده فناوری اطلاعات و ارتباطات پیشرفته» را به عنوان میزبان خود انتخاب یا ذکر نمائید.

© مرکز نوآوری فناوری اطلاعات و ارتباطات پژوهشکده AICT دانشگاه صنعتی شریف - ۱۳۹۳